Een diverse en inclusieve werkcultuur

Nu meer dan ooit staan mensen centraal. Ook organisaties willen zich maximaal inzetten om hun werknemers te respecteren. HP eist bijvoorbeeld dat alle werknemers – zowel die van HP zelf als die van leveranciers waarmee er samengewerkt wordt – een eerlijke behandeling krijgen, een vrije arbeidskeuze hebben en voorzien worden van veilige werkomstandigheden.

Tegen 2030 wil HP een krachtige cultuur creëren van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit; net omdat dit een bedrijf sterker kan maken. Zo stimuleert diversiteit innovatie want die laatste komt voort uit diverse culturen. Op die manier kunnen diverse teams vernieuwende oplossingen creëren om klanten beter van dienst te zijn. De acties die HP hiervoor neemt kunnen als voorbeeld gebruikt worden binnen jouw organisatie.

HP taskforce

In 2020 richtten wij deze taskforce op met als doel rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid te bevorderen op enkele belangrijke vlakken: mensen, de industrie, lokaal en nationaal. Zo willen we intern zorgen voor strategieën omtrent de doorstroming, het behoud en de promotie van niet-blanke talenten en hopen we dat dit een voorbeeld mag zijn voor onze partners en leveranciers. Zelfs op lokaal en nationaal niveau zullen we opkomen voor deze groep mensen.

Virtual town hall meetings

HP organiseerde een reeks virtual town hall meetings die specifiek gericht waren op raciale gelijkheid voor alle werknemers. Het doel van deze virtuele bijeenkomsten? Enerzijds nieuwe ideeën verkennen, begrip en gesprekken hieromtrent aanmoedigen en anderzijds benadrukken dat HP zich inzet tegen racisme en ongelijkheid. De live aanwezigheid van veel werknemers en het feit dat de opnames wereldwijd maar liefst 16.600 keer herbekeken werden, geeft het belang hiervan aan.

Externe partnerships

HP zet zich ook buiten het eigen bedrijf in voor mensen. Zo werd er een overeenkomst gesloten met UN Women om onderwijs, ondernemerschap en digitaal leren voor vrouwen en meisjes te stimuleren in vijf landen: de Democratische Republiek Congo, Marokko, Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika. Daarnaast biedt HP steun aan de Business Coalition for the Equality Act van de Human Rights Campaign met betrekking tot de LGBTQ-werkplekrechten evenals de UN Human Rights Office Standards of Conduct for Business.

HP taskforce

In 2020 richtten wij deze taskforce op met als doel rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid te bevorderen op enkele belangrijke vlakken: mensen, de industrie, lokaal en nationaal. Zo willen we intern zorgen voor strategieën omtrent de doorstroming, het behoud en de promotie van niet-blanke talenten en hopen we dat dit een voorbeeld mag zijn voor onze partners en leveranciers. Zelfs op lokaal en nationaal niveau zullen we opkomen voor deze groep mensen.

Virtual town hall meetings

HP organiseerde een reeks virtual town hall meetings die specifiek gericht waren op raciale gelijkheid voor alle werknemers. Het doel van deze virtuele bijeenkomsten? Enerzijds nieuwe ideeën verkennen, begrip en gesprekken hieromtrent aanmoedigen en anderzijds benadrukken dat HP zich inzet tegen racisme en ongelijkheid. De live aanwezigheid van veel werknemers en het feit dat de opnames wereldwijd maar liefst 16.600 keer herbekeken werden, geeft het belang hiervan aan.

Externe partnerships

HP zet zich ook buiten het eigen bedrijf in voor mensen. Zo werd er een overeenkomst gesloten met UN Women om onderwijs, ondernemerschap en digitaal leren voor vrouwen en meisjes te stimuleren in vijf landen: de Democratische Republiek Congo, Marokko, Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika. Daarnaast biedt HP steun aan de Business Coalition for the Equality Act van de Human Rights Campaign met betrekking tot de LGBTQ-werkplekrechten evenals de UN Human Rights Office Standards of Conduct for Business.

Bekijk ook­ … ­ ­ ­  Persoonlijke aanpak­ ­ ­ |­ ­ ­ Werkplekken­ ­ ­ |­ ­ ­ Producten